Premiering

Det er individuelle premiar til alle deltakarane på finalelaga. Finalelaga får òg kvar sin lagpremie.
I tillegg er det premie til den beste finalespelaren og den som skyt hardast i kvar aldersklasse.

Aller gjevast meiner me likevel Fair Play-prisen er, som går til den eller dei, som utmerkar seg med tydeleg og positiv Fair Play-haldning under cupen.  
Alle som ynskjer kan nominere personar eller lag til denne prisen. Ål Cup si leiing vil deretter velge ut den mest verdige vinnaren.

Avbilda premier er frå tidlegare år. 

    Hovudsponsor    Turneringshotell


    Tlf. nr. 32082011

    Sponsorar