Ål Cup 2018

Ål Cup 2018 blir arrangert i helga 27.-29. april, og er den 35. cupen i rekkja.
Cupen er ein relativt liten og intim cup, der me legg stor vekt på det sosiale og har også eit godt tilbod om aktivitetar og aktuelle kurs for spelarar og trenarar.


    Hovudsponsor    Turneringshotell


    Tlf. nr. 32082011

    Sponsorar