ÅL CUP HANDBALL

Ål Cup er opptatt å levere eit kvalitetsarrangement som gir gode opplevingar for alle deltakarar. Dette er me usikre på om me kan levere i 2022. Men Ål Cup er ikkje avlyst for godt. Me kjem attende med meir informasjon, så snart me har ein organisasjon på plass som kan løfte Ål Cup til nye høgder.

    Sponsorar