Takk for i år!

Ål Cup 2017 var den 34. i rekkja, og me har ikkje tenkt å gje oss. Me takkar alle spelarar, trenarar, foreldre, dommarar, publikum og dugnadsfolk for å gjera årets cup til ei fin oppleving. God stemning og blide folk overalt!
Håpar me sjåast att neste år - 27.-29. april 2018 :-)

    Hovudsponsor    Turneringshotell


    Tlf. nr. 32082011

    Sponsorar