Kan du bruke ein yo-yo?


Laurdag
får me besøk av yo-yo-mester Mathias Ditlefsen.
Han har med seg utstyr så du kan få teste ut dine ferdigheiter!


Tid: Kl 1700 og kl 1800 
Stad: I kafeen i idrettshallen (dersom det er fint ver vil det bli ute)


    Hovudsponsor    Turneringshotell


    Tlf. nr. 32082011

    Sponsorar