ÅL CUP 2022

Ål Cup Handball arrangerast 29. april - 1. mai 2022. Ål Cup spelast på ei speleflate i Ål idrettshall, overnatting skjer på skulene som ligg i ein radius på 300 meter frå idretthallen. Med andre ord er dette ein "intim cup" som høver for dei som ikkje vil bruke helga på å køyre mellom hallar i buss. I 2022 vil me arrangere turneringa for klassene J/G 10-16.

Følg med til hausten for påmelding


    Sponsorar