Klasseinndeling

Klasse A: Jenter 15/16 år - 9'er fotball
Klasse B: Jenter 13/14 år - 9'er fotball 
Klasse C: Jenter 13/14 år - 7'er fotball
Klasse D: Jenter 12 år - 7'er fotball
Klasse E: Jenter 11 år - 7'er fotball
Klasse F: Jenter 10 år - 7'er fotball
Klasse G: Gutar 15/16 år - 9'er fotball
Klasse H: Gutar 13/14 år - 9'er fotball 
Klasse J: Gutar 12 år - 7'er fotball
Klasse K: Gutar 11 år - 7'er fotball 
Klasse L: Gutar 10 år - 7'er fotball 

Alle lag er garantert minst 3 kampar a 2 x 15 minutter inkl. sidebytte.

A og B sluttspill for klassene: A, B, C, G, H. 

Ved påmelding gjeld prinsippet "Først til mølla"

Påmeldingsfrist: 1. juli 2019 (anbefaler laga å melde seg på i god tid, da vi lukker klassene når maks antall lag er nådd)