Innkvartering/overnatting lag

Innkvarteringsgruppa har jobbet for å legge kabalen og nå er oversikten
klar. Følg linken under (forbehold om endringer): 


Innkvarteringsoversikt