Fair Play cup

For fyrste gong arrangerer vi fair play cup for alderen 10 - 12 år.
Denne aldersgruppa har ikkje sluttspel, derfor ynskjer med å premiere dei på denna måten.
Her vil det bli premiering av beste fair play lag!
Dommaren vil rapportere inn dei beste lagane som innfrir til fair play!
Her vil båe trenare, spelare og foresatte bli lagt merke til.

Sjå meir om fair play her:
https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/