Ål Cup på handballtv.com

handballtv.comÅl Cup 2020 + handballtv.com = sant

Ål Cup har i mange år filma kampane og vist desse parallelt i kafeteriaen under turneringa. I år har me planer om å dra dette betrakteleg lengre. Alle* kampane vil bli streama live på handballtv.com slik at det blir mogleg for dei der heime å følge med på spenninga frå kampane. Kampane vil òg vera tilgjengeleg for å sjå i opptak i ei kort tid etter Ål Cup.

*Om du eller nokon på laget ditt ikkje ynskjer å bli vist på nett må dette varslast til Ål Cup i forkant av turneringa. Det same gjelder om de vil at kampane skal fjernast. Kontakt oss på aalcup@gmail.com.

    Sponsorar