Ål Cup 2020.

Ål Cup Handball gjenoppstår 1. - 3. mai 2020. Nokre små endringar er gjort, men det er framleis turneringa som høver best for dei som ikkje vil bruke helga på å køyre mellom hallar i buss. I 2020 vil me arrangere turneringa for klassene J/G 10-16, og alt foregår i Ål idrettshall og området rundt. Alle overnattande lag bur i skuleområdet rundt hallen.

Følg med til hausten for påmelding

    Hovudsponsor    Turneringshotell


    Tlf. nr. 32082011

    Sponsorar